Arhiv

 

Vizija šole

Spodbujanje strpnosti in dobre klime v šolskem prostoru ter razvijanje delovnih navad za uspešno učenje in življenje.

 

Poslanstvo šole

Naše poslanstvo vidimo v iskanju pozitivnega v vsakem otroku, mu pomagati odpreti oči, srce in razum ter skupaj s starši ali skrbniki razvijati njegove najboljše lastnosti, da se bo znal in želel učiti, da se bo sposoben vključiti v nadaljnje izobraževanje, da bo spoznaval sebe in izrabil prednosti za življenje in delo v skupnosti.

 
 

Šolski prevozi

 
  • Šolski prevozi

    ŠOLSKI  PREVOZI  2019/20 (Vozni red je začasen in velja od 2. 1. 2020  do preklica oziroma objave novega.)  ZJUTRAJ (odhod izpred šole) 6.25 Bezenškovo Bukovje, Podgorje pod Čerinom, Črešnjice, Sojek […]

     
  •  
 
 
 

Projekt POGUM

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

 

EU Projekti – Projekti LAS

 

SIO – 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju
Cilj same operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvoj e-storitev in e-vsebin.

Spletna stran sklada:  www.eu-skladi.si
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.