Arhiv

 

Vizija šole

Spodbujanje strpnosti in dobre klime v šolskem prostoru ter razvijanje delovnih navad za uspešno učenje in življenje.

 

Poslanstvo šole

Naše poslanstvo vidimo v iskanju pozitivnega v vsakem otroku, mu pomagati odpreti oči, srce in razum ter skupaj s starši ali skrbniki razvijati njegove najboljše lastnosti, da se bo znal in želel učiti, da se bo sposoben vključiti v nadaljnje izobraževanje, da bo spoznaval sebe in izrabil prednosti za življenje in delo v skupnosti.

 
 

Šola

 
 • Dokumenti 2019/2020

  Hišni red 2019/20 Urniki razredi ŠOLSKI KOLEDAR 2019/20 LDN 2019/20 PUBLIKACIJA-2019/20 NAČRT-ŠOLSKIH-POTI Digitalni načrt šolskih poti Pravila šolskega reda VZGOJNI NAČRT Oddelek podaljšanega bivanja OPB

   
 •  
 • Obrazci: Status športnika, kulturnika, opravičila

  Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti Izjava-staršev-pred-vstopom-otroka-v-šolo Obrazec-oprostitev-obiskovanja-izbirnih-predmetov-2 obvestilo_o_izostanku PREDLOG-ZA-DODELITEV-STATUSA-PERSSPEKTIVNEGA prosnja_za_oprostitev_od_svz SPLOŠNI-HIGIENSKI-NAČRT-ZA-ZMANJŠEVANJE-MOŽNOSTI-PRENOSA-OKUŽBE-IN-PROTOKOLI-ZA-ZAGOTOVITEV-DELA-v-času-po-epidemiji-covid-19 vloga-za-subvencijo-švn2020

   
 •  
 
 
 

Projekt POGUM

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

Opis projekta: OPIS PROJEKTA

 

EU Projekti – Projekti LAS

 

SIO – 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju
Cilj same operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvoj e-storitev in e-vsebin.

Spletna stran sklada:  www.eu-skladi.si
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.