Arhivi

 

Vizija šole

Spodbujanje strpnosti in dobre klime v šolskem prostoru ter razvijanje delovnih navad za uspešno učenje in življenje.

 

Poslanstvo šole

Naše poslanstvo vidimo v iskanju pozitivnega v vsakem otroku, mu pomagati odpreti oči, srce in razum ter skupaj s starši ali skrbniki razvijati njegove najboljše lastnosti, da se bo znal in želel učiti, da se bo sposoben vključiti v nadaljnje izobraževanje, da bo spoznaval sebe in izrabil prednosti za življenje in delo v skupnosti.

 
 

Dokumenti

 
 • Dokumenti

  LDN 2223 ŠOLSKI KOLEDAR 2022-23 PUBLIKACIJA 2022 NAČRT-ŠOLSKIH-POTI Digitalni načrt šolskih poti Hišni red SPLOŠNI HIGIENSKI NAČRT ZA ZMANJŠEVANJE MOŽNOSTI PRENOSA OKUŽBE Pravila-šolskega-reda VZGOJNI-NAČRT Oddelek podaljšanega bivanja OPB

   
 •  
 • Obrazci: Status športnika, kulturnika, opravičila

  Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti Izjava-staršev-pred-vstopom-otroka-v-šolo Obrazec-oprostitev-obiskovanja-izbirnih-predmetov Obvestilo_o_izostanku PREDLOG-ZA-DODELITEV-STATUSA-PERSPEKTIVNEGA Prosnja_za_oprostitev_od_švz SPLOŠNI-HIGIENSKI-NAČRT-ZA-ZMANJŠEVANJE-MOŽNOSTI-PRENOSA-OKUŽBE-IN-PROTOKOLI-ZA-ZAGOTOVITEV-DELA-v-času-po-epidemiji-covid-19 Vloga-za-subvencijo-šole v naravi Poročilo-o-poškodbi

   
 •  
 
 
 

Projekt POGUM

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

Opis projekta: OPIS PROJEKTA

 

EU Projekti – Projekti LAS

 

SIO – 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju
Cilj same operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvoj e-storitev in e-vsebin.

Spletna stran sklada:  www.eu-skladi.si
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
 
 
 
Dostopnost