LDN 2223

ŠOLSKI KOLEDAR 2022-23

PUBLIKACIJA 2022

NAČRT-ŠOLSKIH-POTI

Digitalni načrt šolskih poti

Hišni red

SPLOŠNI HIGIENSKI NAČRT ZA ZMANJŠEVANJE MOŽNOSTI PRENOSA OKUŽBE

Pravila-šolskega-reda

VZGOJNI-NAČRT

Oddelek podaljšanega bivanja OPB