Koledar NPZ:

7. maj 2024
6. r. Slovenščina in 9. r. Slovenščina

9. maj 2024
6. r. Matematika in 9. r. Matematika

13. maj 2024
6. r. Angleščina in 9. r. Zgodovina

6. r.

7. junij 2024
RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu
Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ

Od 7. do 11. junija 2024
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

19. junij 2024
Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu

24. junij 2024
Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda

9. r.

3. junij 2024
RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu
Seznanitev učencev 9. razreda z dosežki NPZ

Od 3. do 5. junija 2024
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

11. junij 2024
Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu

14. junij 2024
Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda