Zgodovinarji smo bili spet na terenu, tokrat med “knapi”. Obiskali smo rudarski muzej Zabukovica-Liboje. Spoznali smo poklic rudarja, seznanili se z rudarsko dediščino in starimi rudarskimi predmeti v nekoč delujočih rudnikih Zabukovica in Liboje.

Matej Ocvirk