Pisavo, ki jo uporabljamo in pišemo v slovenskih šolah, se imenuje latinica, natančneje gajica. Si morda vedel, v kateri pisavi je bila napisana slovenska himna Zdravljica Franceta Prešerna? V bohoričici, latinični pisavi, ki ni imela črk č, š in ž.

Srečevali se bomo ob torkih tekom šolskega leta. Na tečaju starih pisav bomo spoznali razvoj starih pisav in se naučili osnov pisav (stara slovenska pisava bohoričica, cirilica, gotica).

Matej Ocvirk