Nadarjeni učenci od 5. – 9. razreda OŠ Antona Bezenška Frankolovo so v sklopu zgodovinskih vsebin 19. oktobra obiskali Zgodovinski arhiv Celje. Učenci so spoznali arhiv kot ustanovo, ogledali si depoje arhiva in kakšne vrste pisnih virov se tam hrani. Učencem je bila zanimiva listina avstrijske cesarice Marije Terezije s starim pečatom. Seveda ogleda arhiva ni bilo brez starih šolskih kronik in redovalnic. Učence je navdušil dnevnik vojaka, ki je bil skrbno urejen in dopolnjen s poslikavami samega avtorja. Na koncu je sledil še ogled razstave Je bilo v Celju dovolj mostov? pod vodstvom avtorja dr. Bojana Himmelreicha.

                                                                                                                               Matej Ocvirk