Povezava:  Kopija nova

Za LUM boste starši, na začetku šolskega leta,

prejeli položnico glede na predvidena in namensko nabavljena sredstva.

Suzana Šafarič