NPZ 2021/2022

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)  je pisno preverjanje znanja, kjer vsi učenci 6. in 9. razreda v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse, pod enakimi pogoji, preverjajo pa se standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja, znanja in učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov.

Opravljanje nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) je obvezno za vse učence 6. in 9. razreda.

Ob koncu drugega obdobja (6.r.) se preverja znanje iz:

– matematike,

– slovenščine in

– angleščine.

Objava rezultatov za 6. r. bo 7. 6. 2022.

Ob koncu tretjega obdobja (9.r.) se preverja znanje iz:

– slovenščine,

– matematike in

– geografije.

Objava rezultatov za 9. r. bo 31. 5. 2022.

4. maj 2022
Slovenščina 

6. maj 2022
Matematika

10. maj 2022
Angleščina 6.r./ geografija 9.r.

POSKUSNO PREVERJANJE ZNANJA v 3. razredu

OŠ Antona Bezenška Frankolovo bo tudi v šolskem letu 2021/2022 sodelovala pri poskusnem preverjanju znanja v 3. razredu kot VZORČNA ŠOLA.

Poskusno preverjanje bo potekalo skladno z rokovnikom in navodili za izvedbo (šifre, določen potek):
– iz slovenščine (preizkus traja 45 minut) bo 28. 3. 2022,
– iz matematike (preizkus traja 45 minut) bo 30. 3. 2022.

Učenci bodo z dosežkom seznanjeni pri rednem pouku na enak način kot pri šolskem preverjanju – 20. 4. 2022. Učenci bodo svoj preizkus lahko odnesli domov. Sodelovanje učenca bo zabeleženo v Obvestilu o sodelovanju pri interesnih in drugih dejavnostih.
Vzorčne šole bodo prejele Analizo dosežkov, ki jo bo pripravil Državni izpitni center.

Dodatne informacije so na voljo TUKAJ.