ŠOLSKI  PREVOZI  2021/22

(Vozni red je začasen in velja od 20. 9. 2021 do preklica oziroma objave novega.)

ZJUTRAJ (odhod izpred šole)

  • 6.35 Bezenškovo Bukovje, Podgorje pod Čerinom, Rove, Kuretnica, Rakova Steza
  • 7.00 Lipa, Gojka (drugi prevoznik)
  • 7.00 Bezenškovo Bukovje (postajališče Bezenškova hiša), Podgorje pod Čerinom, Črešnjice, Sojek
  • 7.20 Lindek Grad, Beli Potok

PO POUKU  (odhod izpred šole)

  • 13.45 Bezenškovo Bukovje (samo v primeru, če bo večje število učencev, in samo za učence, ki končajo 12.40)
  • 13.55 Beli Potok, Lindek
  • 14.15 Bezenškovo Bukovje, Podgorje pod Čerinom, Rove, Kuretnica, Rakova steza
  • 14.10 Lipa Gojka (drugi prevoznik)
  • 14.40 Bezenškovo Bukovje, Podgorje pod Čerinom, Črešnjice, Sojek

Učenci počakajo na prevoz v razredih (OPB, varstvo vozačev) in so pripravljeni na odhod 5 minut prej (v garderobi šole).

 Frankolovo, 17. 9. 2021                                              Ravnateljica, Marjana Šoš