Spoštovani starši.

Vlada je v četrtek, 11. 11. 2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo Covid 19 (Uradni list RS št. 177/2021 in 174/2021), s katerim za učence osnovne šole določa obvezno testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa. Samotestiranje se opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj. 

Za izvedbo samotestiranja učencev v šoli odlok določa, da starši oziroma drugi zakoniti zastopniki podajo predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje.  Odlok določa, da se bo učencem, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne bodo izvedli na način, kot določa odlok, začasno prepovedalo zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ti učenci se bodo izobraževali na daljavo. Učencem, ki izpolnjujejo pogoj PCT, ni treba izvajati testiranja s testi HAG za samotestiranje.

Danes bodo učenci prinesli domov izjavo o samotestiranju. Vljudno prosimo, da na izjavo, ki jo boste prejeli označite tudi to, da izpolnjuje pogoj, da se mu ni potrebno testirati. Prosimo, da učenci izjavo prinesejo v šolo v torek, 16. 11. 2021.

Od srede, 17. 11. 2021 bo potekalo obvezno samotestiranje vseh učencev s hitrimi testi trikrat tedensko v prostorih šole (učenci se bodo testirali sami ob prisotnosti učitelja). Starši prevzamete teste za samotestiranje učencev v lekarnah, učenci jih prinesejo s seboj v šolo. Če vaš otrok izpolnjuje pogoj prebolevnosti ali cepljenja, nas prosim o tem obvestite (na soglasju), saj se mu v tem primeru ni potrebno samotestirati.

Testiranje bo potekalo tako, da se bodo učenci prvič (v sredo, 17. 11. 2021) samotestirali v šoli, v matičnem razredu (0. oziroma 1. šolsko), pod nadzorom učitelja, ki bo to uro v razredu.

Učitelji si bodo z učenci ogledali video o poteku samotestiranja /NIJZ/. Tudi vas prosimo, da se v naslednjih dneh z otrokom pogovorite o tem, kako samotestiranje poteka, pri čemer vam je lahko v pomoč video na naslednji povezavi:  https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU. Priporočamo, da otrok samotestiranje ob vaši prisotnosti poskusi tudi sam izvesti.

Zaupamo Vam, da se zavedate, da strokovni delavci pri delu potrebujemo stabilnost in pedagoški mir, da bomo učencem lahko zagotavljali kvalitetno vzgojno-izobraževalno delo, ne glede na način pouka, ki ga boste izbrali. To nam bo uspelo le z vašo podporo in vzajemnim sodelovanjem, za kar se Vam iskreno zahvaljujemo. Za naše otroke pa moramo ustvariti varno in spodbudno učno okolje, s poudarkom na podajanju znanja.  

Ravnateljica, Marjana Šoš

Soglasje / nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21 in 177/21, v nadaljnjem besedilu: Odlok)

podpisani_____________________ kot starš oziroma skrbnik/ca učenca/ke______________________________

iz _________razreda/stopnje osnovne šole/zavoda ­OŠ Antona Bezenška Frankolovo

SOGLAŠAM                                                              NE SOGLAŠAM

da se zgoraj navedeni učenec za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti trikrat tedensko, v prostorih vzgojno-izobraževalnega zavoda, in pod  nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj, obvezno testira s testi HAG za samotestiranje.

OZIROMA

moj otrok __________________________________ izpolnjuje pogoje PC, namreč COVID-19 je prebolel oziroma je cepljen in ima potrdilo o prebolelosti, cepljenosti. Šolo bomo obvestili, ko bo potrdilo o cepljenosti oz prebolevnosti poteklo.

Za učence, ki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje se šteje, da izpolnjujejo pogoj PCT tudi za udeležbo v obšolskih dejavnostih.

Seznanjen sem, da se učencem, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne izvajajo v skladu z veljavnim odlokom, začasno prepove zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ti učenci se v skladu s sklepom ministra, pristojnega za izobraževanje, ki ureja izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo, izobražujejo na daljavo.

Vse informacije o izvedbi samo-testiranja na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi so dostopne na spletnem naslovu Ministrstva za zdravje: www.mz.gov.si in Nacionalnega inštituta za javno zdravje https://www.nijz.si/sl/samotestiranje#prikaz-samotestiranja-%28posnetek%29

Kraj, datum:  _____________________

                                                                                      __________________________                                            

                                                                                                   Podpis staršev

Podpisano soglasje/nesoglasje mora učenec prinesti v šolo najkasneje

do  torka, 16. 11. 2021.