Tudi letos na šoli v sodelovanju s podjetjem Simbio, poteka akcija zbiranja odpadnega papirja.

Papir pripeljite v torek in ga odložite k kesonu za papir. Zvežite ga v snopiče ali dajte v kartonaste škatle, označite, za kateri razred gre. Keson je ob telovadnici, ob poti proti vrtcu. V primeru dežja lahko papir odložite tudi k vhodu v šolo. Prosim, odstranite vse kar ni papir (plastični ovitki, spirale za spenjanje…).

Papir lahko odpeljete tudi na zbirni center Bukovžlak (po štirinajsti uri in če imate več kot 50 kg), kjer poveste za katero šolo in kateri razred boste oddali papir. Na vhodni kontroli vam bodo izstavili tehtalni list.

Lani smo skupaj zbrali 9148 kilogramov papirja, kar je nekaj več kot 65 kg na učenca. Največ ga je zbral 2. razred. Čestitamo!

Letos smo si zadali za cilj, da prinese v šolo nekaj odpadnega papirja vsak učenec.

Hvala vsem, ki prinašate papir, tako pomagate razredu, šolskemu skladu in naravi.

Frankolovo, 22.9.2021

Iztok Miglič