Spoštovani starši in učenci.

Počitnic je konec in verjamemo, da že nestrpno pričakujete pričetek šolskega leta. Šolsko leto 2021/2022 se prične v sredo, 1. 9. 2021. Za vse učence bo pouk potekal v skladu s šolskim koledarjem. Glede na trenutno epidemiološko sliko bomo šole svoje delo načrtovale v skladu z »modelom B«, ki je podrobneje vsebinsko opredeljen v publikaciji VIZ v RS v razmerah, povezanih s covid-19 (publikacija je objavljena na spletni strani Zavoda za šolstvo RS).

Model B ne zahteva sistemskih sprememb, saj gre za utečen način organizacije dela, pri čemer se smiselno upoštevajo priporočila za ohranitev varnosti in zdravja udeležencev izobraževanja. Pomembno je, da se zavedamo, da se vzgojno-izobraževalnega procesa že od prvega dne naprej udeležujejo le zdravi učenci in zaposleni, brez znakov obolenj. V ta namen je šola pripravila VARNOSTNI PROTOKOL, ki se bo glede na epidemiološko sliko spreminjal, dopolnjeval (učenci bodo z njim seznanjeni prvi šolski dan, starši pa na prvem roditeljskem sestanku).

Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 129/21 in 132/21), ki velja do 29. 8. 2021, določa, da morajo pogoj PCT izpolnjevati vse osebe, ki prihajajo v prostore vzgojnoizobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let. Vsi, ki vstopate v naše prostore morate torej  izpolnjevati pogoj PCT.

Pogoja PCT po Odloku ni treba izpolnjevati osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, v 1., 2. ali 3. razred osnovne šole, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Odlok tudi določa obveznost nošenja zaščitnih mask pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. Zaščitna maska je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih prostorih oziroma krajih, če ni mogoče zagotoviti 1,5 m medosebne razdalje. Šola šteje, skladno s citiranim odlokom, za zaprt javni prostor, zato  je nošenje zaščitnih mask, razen za izjeme, določene v 3. členu citiranega odloka, obvezno.

Izjeme:

1. otroci do dopolnjenega 6. leta starosti,

2. učenci v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku,

3. vzgojitelji predšolskih otrok in vzgojitelji predšolskih otrok-pomočniki pri opravljanju neposrednega dela z otroki,

4. višji in visokošolski učitelji, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala, 5. govorniki v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 2 metra,

6. osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,

7. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena, ter

8. učenci in dijaki pri pouku športne vzgoje in pouku športa.

Učenci 1. razreda boste dobili vabilo (z navodili za 1. šolski dan) po navadni pošti.

Učenci od 2. do 9. razreda boste pričeli 7.30 do 11.50. Učenci, ki niste vozači, pridite v šolo 5 minut pred začetkom pouka. Vhod za učence 4. do 9. razreda je skozi novi vhod (prej kuhinja). Zberete se v matičnih učilnicah:

 • 2., 3., 4., 5. razred v stalnih učilnicah,
 • 6. razred v učilnici MAT,
 • 7. razred v ANJ,
 • 8.  razred v SLO,
 • 9. razred v GEO.

PREVOZI: Ker predvidevamo, da se bo število UČENCEV-VOZAČEV v prvih dneh spreminjalo, vas starše prosimo, da spremljate obvestila, morebitne spremembe glede prevozov,  na spletni strani šole. Način izvajanja prevoza potnikov sledi modelom izvajanja pouka v šolah. Prevoz se bo izvajal po osnovnih priporočilih NIJZ: polna zasedenost sedišč v medkrajevnih avtobusih, obvezna uporaba zaščitnih mask za voznika in vse potnike, uporaba razkužila za roke, zračenje in redno čiščenje vozil, upoštevanje higiene kašlja, razkuževanje vozil … Ta režim velja, dokler velja za področje VIZ model B.

Šolski prevoz ni vezan na razširjeni program (NIP, IND, krožki …), zato morate starši, če bo vaš otrok vključen v razširjeni program, tega dne za prevoz poskrbeti sami.

Prevozi bodo prvi teden potekali po spodnjem razporedu:

ZJUTRAJ (odhod izpred šole)

 • 6.40    Bezenškovo Bukovje, Podgorje pod Čerinom, Rove, Kuretnica, Rakova Steza
 • 7.00     Lipa, Gojka (drugi prevoznik)
 • 7.10     Bezenškovo Bukovje, Podgorje pod Čerinom, Črešnjice, Sojek
 •  7.30    Lindek Grad, Beli Potok

PO POUKU  (odhod izpred šole)

 • 13.40   Beli Potok, Lindek
 • 14.00   Bezenškovo Bukovje, Podgorje pod Čerinom, Rove, Kuretnica, Rakova Steza
 • 13.55   Lipa Gojka (drugi prevoznik)
 • 14.20   Bezenškovo Bukovje, Podgorje pod Čerinom, Črešnjice, Sojek
 • 14.40   Lipa, Gojka

V primeru sprememb boste starši pravočasno obveščeni.

Za domov bomo prvi šolski dan prevoze vzpostavili prej, torej:

 • 12.00   Beli Potok, Lindek
 • 12.20   Bezenškovo Bukovje, Podgorje pod Čerinom, Rove, Kuretnica, Rakova Steza
 • 12.00   Lipa, Gojka  (drugi prevoznik)
 • 12.40    Bezenškovo Bukovje, Črešnjice, Sojek
 • 13.00    Lipa, Gojka (v primeru, da bo učencev več)

OPB bo tega dne organiziran do 16.00.

Šolska malica bo 1. šolski dan organizirana, s kosili pa bomo začeli 2. 9. 2021. Zajtrkov v tem šolskem letu ne bo, ker bomo z malico pričeli že 9.05.

Učenci prvi dan v šolo prinesite samo beležko, mapo,  pisalo in šolske copate.

Prvi roditeljski sestanki bodo predvidoma  drugi teden v septembru, na daljavo – videokonferenca.

Starše prosimo, da spremljate spletne strani šole, ob morebitnih težavah, vprašanjih pa se obrnite na svoje razrednike. Čas in stanje, v katerem se je znašel svet, predstavlja za človeštvo velik izziv. Pomembno je sožitje, strpnost in potrpežljivost.

Želimo vam prijeten in miren pričetek šolskega leta.

Kolektiv OŠ Antona Bezenška Frankolovo z ravnateljico Marjana Šoš