Spremenjen je odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Po novem je uporaba zaščitnih mask za učence od 6. razreda do 9. razreda v vseh razredih obvezna.

Obvezna je uporaba mask v prostorih šole in na zunanjih površinah šole.

Priporočilo je tudi, da učenci od 1. do 5 razreda za svojo varnost in zaščito vseskozi uporabljajo zaščitno masko.

Podaljšano bivanje se izvaja za učence od 1. do 3. razreda. Za učence 4. in 5. razreda se priporoča, da šola organizira podaljšano bivanje le za tiste, ki to nujno potrebujejo.

Spremembe veljajo od 5.3.2021 dalje.