Razpis 2020/2021

Programski svet tekmovanja ACM Bober v šolskem letu 2020/2021 razpisuje 10. tekmovanje ACM Bober. 

Tekmovanje je namenjeno učencem in dijakom, ki jih zanimajo različne teme s področja računalništva oz. informatike. Poudarek ni na programiranju in poznavanju tehničnih podrobnosti, pač pa na širši tematiki in reševanju problemov s tega področja.

Tekmovanje poteka na dveh ravneh.

Šolsko tekmovanje je prestavljeno na 1. do 12. marec 2021. Šolsko tekmovanje bo potekalo od 9. do 13. novembra in od 16. do 20. novembra 2020 med 7. in 19. uro  v terminih, ki jih določi šola sama. Na njem lahko sodelujejo učenci od 2. razreda osnovne šole naprej in dijaki srednjih šol oz. gimnazij. Tekmovanje poteka v dvanajstih tekmovalnih kategorijah, določenih glede na razred/letnik, ki ga tekmovalec obiskuje. Učenci od 2. do 5. razreda rešujejo naloge na papir, njihove rezultate pa mentorji vnesejo v spletni tekmovalni sistem. Učenci od 6. razreda naprej rešujejo naloge na računalnik prek spletnega tekmovalnega sistema, njihove rezultate pa morajo mentorji v spletnem tekmovalnem sistemu potrditi. Najboljši tekmovalci iz vsake šole dobijo bronasta priznanja. Natančni kriteriji so opisani v pravilniku tekmovanja. Tekmovanje traja 40 minut. Po tem času se tekmovalno okolje samodejno zapre in shrani rezultate tekmovalca.

Državnega tekmovanja v šolskem letu 2020/2021 ne bomo izvedli. Državno tekmovanje bo 16. januarja 2021 v Mariboru. Pridržujemo si pravico, da zaradi epidemiološke situacije spremenimo lokacijo državnega tekmovanja in o tem pravočasno obvestimo sodelujoče. Na državnem tekmovanju bodo sodelovali učenci od šestega razreda naprej. Iz vsakega razreda bo povabljenih 1% najboljših tekmovalcev v državi. Programski svet tekmovanja lahko, skladno s prostorskimi možnostmi, število povabljenih tudi poveča.

Dodatne podrobnosti so opredeljene v pravilniku tekmovanja.

Za šolsko tekmovanje se šolam oz. mentorjem ni potrebno vnaprej prijaviti. Konec februarja bodo vsi mentorji, ki so podali soglasje za prejemanje obvestil o tekmovanju ACM Bober, prejeli povabila po elektronski pošti, ki bodo omogočila dostop do tekmovanja v posameznih kategorijah. Nove mentorje prosimo, da nas kontaktirajo preko elektronske pošte.

Vsa nadaljnja pojasnila lahko dobite na teh spletnih straneh in po elektronski pošti (bober (at) acm.si). 

Zadnja sprememba: 19. 1. 2021

Naloge za vajo: https://tekmovanja.acm.si/?q=bober/naloge-re%C5%A1itve