ŠOLSKI  PREVOZI  2020/21

Spremenjena organizacija dela v šolah posledično vpliva tudi na organizacijo prevozov učenk/učencev v šolo in iz šole.

Šolski prevozi se bodo izvajali na način, ko so potniki v kombiju/avtobusu na sedežih v cikcak razporeditvi in ob stalni uporabi mask ter razkuževanju rok. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo šolskih prevozov vsebujejo priporočila NIJZ.

Starše prosimo, da naj vaš otrok v šolo pride peš, če je pot varna, ali ga pripeljite v šolo vi, če lahko, namreč s šolskim vozilom naenkrat lahko pripeljemo samo 7 učencev.  V primeru, da prevoza ne potrebujete, to sporočite razredniku.

V tednu od 26. 1. 2021 do 29. 1. 2021 bomo vozili po spodnjem voznem redu:

VOZNI RED, 26. 1. 2021:

ZJUTRAJ (odhod izpred šole)

  • 7.00   Lindek Grad, Beli Potok
  • 7.20   Bezenškovo Bukovje, Podgorje pod Čerinom, Sojek, Rove, Kuretnica, Rakova Steza
  • 7.50   Lipa, Gojka

PO POUKU  (odhod izpred šole)

  • 13.10             Bezenškovo Bukovje, Podgorje pod Čerinom, Črešnjice, Sojek, Rove, Kuretnica, Rakova Steza
  • 13.40             Lindek Grad, Beli Potok
  • 14.00             Lipa, Gojka

Frankolovo, 22. 1. 2021                                           Marjana Šoš, ravnateljica