Spoznavanje števil do 3 v 1.razredu.1,2,3… Pišemo, oblikujemo, treniramo.

Učenje in raziskovanje s pomočjo čarobne škatle… Skrivnosti iz gozda.
Učilnico pa na 1,2,3 spremenimo v glasbeno plesni oder.