V četrtek, 8. 10. 2020 bomo v 8. razredu izvedli naravoslovni dan na temo Prva pomoč.

Na šoli bomo imeli predstavitev in delavnice, ki jih bodo izvedli predavatelji Območne organizacije Rdečega križa Celje. Učenci se bodo seznanili s postopki oživljanja, defibrilatorjem, prvi pomoči pri poškodbah in vse tudi praktično preizkusili v delavnicah.

Naravoslovni dan je plačljiv: 6,25€. Znesek bo obračunan na položnicah.

Frankolovo, 30.9.2020                                                    Branko Dragar