Pozdravljeni.

V letošnjem šolskem letu smo na šoli poenotili delo na daljavo za učence.

Delo na daljavo (če bo potrebno) bo potekalo v spletnih učilnicah in z videokonferencami Zoom.

V sredo, 9. 9. 2020, bomo na videokonferenci Zoom predstavili spletne učilnice:

Ob 17.00 uri za razredno stopnjo (razredi od 1. do 5. razreda)

Ob 18.00 uri za predmetno stopnjo (razredi od 6. do 9. razreda)

Povabila za videokonferenco bomo objavili na spletni strani šole v sredo.

Navodila za spletne učilnice

Navodila za Zoom