Spoštovani starši in učenci.

Počitnic je konec in verjamemo, da že nestrpno pričakujete pričetek šolskega leta. Šolsko leto 2020/2021 se začne v torek, 1. 9. 2020. Za vse učence bo pouk potekal v skladu s šolskim koledarjem. Glede na trenutno epidemiološko sliko bomo šole svoje delo načrtovale v skladu z »modelom B«, ki je podrobneje vsebinsko opredeljen v publikaciji VIZ v RS v razmerah, povezanih s covid-19 (publikacija je objavljena na spletni strani Zavoda za šolstvo RS, povezava Vzgoja in izobraževanje v RS v razmerah, povezanih s Covid-19).

Model B ne zahteva sistemskih sprememb, saj gre za utečen način organizacije dela, pri čemer se smiselno upoštevajo priporočila za ohranitev varnosti in zdravja udeležencev izobraževanja. Pomembno je, da se zavedamo, da se vzgojno-izobraževalnega procesa že od prvega dne naprej udeležujejo le zdravi učenci in zaposleni, brez znakov obolenj. V ta namen je šola pripravila VARNOSTNI PROTOKOL, ki se bo glede na epidemiološko sliko spreminjal, dopolnjeval (dodan v prilogi), v skladu s priporočili na str. 89, v publikaciji covid-19, pa prilagamo obvestilo MIZŠ, usklajeno z NIJZ, ki ga starši natančno preberite. Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo.

Prvi šolski dan je poseben dogodek za učence 1. razreda in njihove starše. Poskrbeli bomo, da bo dogodek prijeten in sproščen, potekal pa bo zunaj, pred šolo, v parku. Starši in učenci se zberite ob 10.00. Vsa ostala navodila boste dobili od svoje razredničarke.

Učenci od 2. do 9. razreda boste začeli s poukom 7.30 do 11.50. Učenci, ki niste vozači, pridite v šolo 5 minut pred začetkom pouka. Zberete se v matičnih učilnicah:

 • 2., 3., 4., 5. razred v stalnih učilnicah,
 • 6. razred v učilnici SLO,
 • 7. razred v ANJ,
 • 8.  razred v KEM,
 • 9. razred v GEO.

Tudi v  letošnjem šolskem letu bomo prevoze izvajali sami. Ker predvidevamo, da se bo število otrok v prvih dneh spreminjalo, vas starše prosimo, da spremljate obvestila, morebitne spremembe,  na spletni strani šole. Način izvajanja prevoza potnikov sledi modelom izvajanja pouka v šolah. Prevoz se bo izvajal po osnovnih priporočilih NIJZ: polna zasedenost sedišč v medkrajevnih avtobusih, obvezna uporaba zaščitnih mask za voznika in vse potnike, uporaba razkužila za roke, zračenje in redno čiščenje vozil, upoštevanje higiene kašlja, razkuževanje vozil …) Ta režim velja, dokler velja za področje VIZ model B.

Šolski prevoz ni vezan na razširjeni program (NIP, IND, krožki …), zato morate starši, če bo vaš otrok vključen v razširjeni program, tega dne za prevoz poskrbeti sami.

Prevozi bodo prvi teden potekali po spodnjem razporedu:

ZJUTRAJ (odhod izpred šole)

 • 6.15     Lindek Grad, Beli Potok
 • 6.30     Lipa, Gojka
 • 6.40 *   Bezenškovo Bukovje, Podgorje pod Čerinom, Črešnjice,  Sojek
 • 7.05 *  Bezenškovo Bukovje, Rove, Kuretnica, Rakova Steza

Učence prosimo, da upoštevajo uro, ker se bo voznik ustavil samo enkrat na posameznih postajališčih.   

PO POUKU  (odhod izpred šole)

 • 13.20 *   Beli Potok, Bezenškovo Bukovje, Podgorje pod Čerinom
 • 13.45   Bezenškovo Bukovje, Podgorje pod Čerinom, Rove, Kuretnica, Rakova Steza
 • 14.00   Lipa, Gojka
 • 14.20   Lindek Grad, Beli Potok
 • 14.40    Bezenškovo Bukovje, Črešnjice, Sojek

*Na prvo vožnjo morajo učenci, ki končajo z obveznim delom pouka.

Za domov bomo prvi šolski dan prevoze vzpostavili eno uro prej, torej:

 • 12.20 *   Beli Potok, Bezenškovo Bukovje, Podgorje pod Čerinom
 • 12.45   Bezenškovo Bukovje, Podgorje pod Čerinom, Rove, Kuretnica, Rakova Steza
 • 13.00   Lipa, Gojka
 • 13.20   Lindek Grad, Beli Potok
 • 13.40    Bezenškovo Bukovje, Črešnjice, Sojek

OPB bo tega dne organiziran do 16.00.

Šolska malica bo 1. šolski dan organizirana, s kosili in zajtrkom pa bomo začeli 2. 9. 2020.

Učenci prvi dan v šolo prinesite samo beležko, mapo,  pisalo in šolske copate.

Prvi roditeljski sestanki bodo predvidoma  3. 9. 2020, od 16.00 dalje, na daljavo – videokonferenca.

Starše prosimo, da spremljate spletne strani šole, ob morebitnih težavah, vprašanjih pa se obrnite na svoje razrednike. Čas in stanje, v katerem se je znašel svet, predstavlja za človeštvo velik izziv. Pomembno je sožitje, strpnost in potrpežljivost.

Želimo vam prijeten in miren pričetek šolskega leta.

Kolektiv OŠ Antona Bezenška Frankolovo z ravnateljico Marjana Šoš