Osnovna šola Antona Bezenška Frankolovo se nahaja v naselju Frankolovo.

Frankolovo je naselje ob potoku Tesnica na severovzhodnem robu Celjske kotline v Občini Vojnik. Naselje je nastalo leta 1955 z združitvijo naselij Loka in Stražica in se pričelo razvijati na križišču lokalnih poti ob glavni cesti Vojnik–Slovenske Konjice. Ob potoku Tesnica je termalni izvir (21 °C) Toplice z urejenim manjšim kopališčem. Pri Frankolovem oziroma nekdaj samostojnem naselju Stražica je graščina Frankolovo (tudi Sternstein), zgrajena v začetku 17. stoletja. Malo nad Frankolovim pa se vidijo ruševine gradu Lindek, zgrajenega v 13. stoletju.

Rimske najdbe iz Lipe ter potek rimske ceste Celje–Ptuj kažejo na to, da je bil kraj že zgodaj poseljen.

Osnovna šola Antona Bezenška Frankolovo je samostojna devetletna osnovna šola z enim oddelkom na razred. V letošnjem šolskem letu je na šoli 157 učencev. Ime je dobila po domačinu, stenografu Antonu Bezenšku, ki je ustanovitelj slovenske, hrvaške, bolgarske in ruske stenografije.

Poleg uresničevanja temeljnih vzgojno-izobraževalnih ciljev je tudi nosilec kulturnega in športnega življenja v kraju, saj se večina le-tega odvija v njenih prostorih.

Izvajanje razširjenega programa je zelo razvejano. Prav skozi te aktivnosti se uspešno uveljavlja delovna vzgoja, samostojnost in kreativnost ter soodločanje učencev.