V soboto, 15. 9. 2018 bodo imeli učenci od 1. do 5. razreda 1. tehnični dan, učenci od 6. do 9. razreda pa 1. naravoslovni dan.

Učenci od 1. do 5. razreda bodo ta dan v šoli prebirali knjige z ekološko vsebino, ustvarjali na temo ekologija in zaključili dan s čistilno akcijo v okolici šole. Učenci naj imajo s seboj peresnice in mape. Začetek tehničnega dne ob 7.30, zaključek 12.00.

Učenci od 6. do 9. razreda pa se bodo podali na ogled zbirališča odpadkov Bukovžlak. Na izbiro bodo imeli ogled zbirališča odpadkov Bukovžlak (potreben prispevek za prevoz) ali delavnice v šoli (brezplačno).

Za učence od 6. do 9. razreda:

  • začetek naravoslovnega dneva je ob 7.30,
  • odhod z avtobusom ob 8.30,
  • prihod nazaj v šolo ob 10.30,
  • malica od 10.30 do 10.50 v matičnih učilnicah,
  • ogled filma (Before the flood) od 10.50 do 12.00 v matičnih učilnicah,
  • zaključek ob 12.00.

Prevozi v šolo bodo potekali po voznem redu, prevozi domov pa:

  • 12.00 Lipa, Gojka
  • 12.20 Podgorje pod Čerinom, Bukovje, Črešnjice, Sojek
  • 12.45 Lindek, Beli Potok
  • 13.05 Brdce, Rove, Rakova Steza

Jutranje varstvo, varstvo vozačev in podaljšano bivanje bo organizirano po ustaljenem urniku. Učenci bodo imeli malico, zajtrka in kosila pa tega dne ne bo.

Frankolovo, 12. 9. 2018