Učenci petega razreda Osnovne šole Antona Bezenška Frankolovo so uspešno opravili kolesarski izpit.

Z učnimi vsebinami kolesarskega izpita so se seznanjali preko računalnika in najprej opravili teoretični del kolesarskega izpita.

Učenec mora pri kolesarskem izpitu pokazati:

  • da pozna in razume za kolesarja pomembne prometne znake in pravila v cestnem prometu
  • da ima primerno razvite praktične sposobnosti za varno vožnjo s kolesom v prometu
  • da razume zveze med dogajanjem na cesti in predpisi, ki urejajo odnose med udeleženci v prometu
  • da zna pravilno presoditi možnosti in omejitve kolesarja v prometu

Učenci so 1. 6. 2018 opravljali še praktični del kolesarskega izpita in vsi uspešno prevozili pot, ki je bila temu namenjena.

Spremljali so jih policist Bogdan Robnik, učitelja Monika Nataša Krajnc in Branko Dragar in občinski redar Primož Teržan. Namenili smo jim tudi veliko koristnih napotkov za varno vožnjo s kolesom v prometu. Predvsem smo se vsi strinjali, da je pri tem še naprej pomembna vloga staršev.

Zahvaljujemo se vsem za pomoč in podporo pri izvedbi kolesarskega izpita.

Učencem pa čestitamo za uspešno opravljeno delo in jim želimo srečno vožnjo!

 

Mentor Branko Dragar