Nacionalno preverjanje znanja:

4. maj 2018
Slovenščina

7. maj 2018
Matematika

9. maj 2018
Angleščina 6. r.  in Tehnika in tehnologija 9. r.