Miha KRAMLI je psihoterapevt, strokovnjak za kemične in nekemične odvisnosti, predvsem za odvisnosti od novih tehnologij, kot so mobilni telefoni, internet, računalniške igre … Svoje delo opravlja v Centru za zdravljenje zasvojenosti v novogoriškem zdravstvenem domu. Po večletnem delu in izkušnjah ugotavlja, da se število zasvojenih, predvsem z internetom, iz leta v leto povečuje. Odvisnikom pomaga z individualno terapijo, čeprav pravi, da je skupinska terapija učinkovitejša in odvisniki dosegajo boljše rezultate, saj se v skupini vzpostavi mehanizem sodelovanja, medsebojne pomoči in medsebojne kontrole.

Miha Kramli se je odzval našemu povabilu in bo več o vseh vrstah odvisnosti spregovoril na skupnem roditeljskem sestanku, 11. 4. 2018, ob 17.00, v prostorih OŠ Antona Bezenška Frankolovo.  Pred predavanjem, od 16.00 do 17.00, bodo imeli učitelji govorilne ure za starše.

Lepo vabljeni.

Kolektiv OŠ Antona Bezenška Frankolovo