Brskanje na spletu je v zadnjem času predvsem izpostavljeno različnim nevarnostim. Najbolj ranljivi so pri tem predvsem otroci in mladostniki, ki se nevarnosti brskanja na spletu še ne zavedajo v taki meri kot odrasli. Zato je pomembno, da se otroke in mladostnike pouči o nevarnostih in kako se tem nevarnostim izogniti.
Seveda je pomembno, da pri tem skupaj sodelujejo starši, učitelji oz. izobraževalne ustanove in država. Varnost brskanja na spletu je predvsem svetovni problem, zato se ga je pomembno lotevati na globalen način. S tem namenom se v zadnjem času dela veliko na tem področju, predvsem v ozaveščanju in proučevanju problematike varnega brskanja preko anketiranja uporabnikov svetovnega spleta in analizi rezultatov.

Za večjo varnost na internetu si preberi gradivo na naslednjih spletnih straneh: