Obisk muzeja gozdarstva in lesarstva Vrbovec Nazarje.