Če povemo na kratko: super je.

Pozdrav staršem, učiteljem in ostalim razredom.