V tednu od 6. marca do 10. marca, ODPADEJO naslednje aktivnosti:

V ponedeljek 6.3. Šport za zdravje 7. in 8. r.

V torek 7.3. Nogomet 1. in 2. r.

V torek 7. 3. Interesna dejavnost šport

Ivo Špeglič