»Najboljši del človekovega življenja so njegova mala, brezimena in pozabljena dela dobrote in ljubezni.«   W. Wordsworth

Na prazničnem bazarju, v četrtek, 15. 12. 2016 smo z vašo pomočjo zbrali 1.388,19 EUR. Vsa zbrana sredstva smo nakazali, in sicer polovico zneska na račun šolskega sklada, polovico pa na račune posameznih razredov, razen 9. razred, ki je dobil celotni znesek.

Hvala staršem, učiteljem in učencem, ne le za prijetno druženje, ampak tudi za izkazano dobroto in naklonjenost do tovrstih prireditev. Brez vaših pridnih in ustvarjalnih rok, sladkih in slanih dobrot, nam ne bi uspelo.

Lepe praznike in vse dobro v prihajajočem letu.

 

                                                      Ravnateljica, Marjana Šoš