V petek, 18. 11., bo tradicionalni slovenski zajtrk od 7.15 do 8.15, zato ODPADEJO vse interesne dejavnosti in izbirni predmeti pred poukom. Pevski zbor bo imel vaje do 8.00.