slkSpoštovani starši,

obveščamo vas, da bo potekalo zbiranje odpadnega papirja od oktobra do maja vsak drugi torek v mesecu. Prosim, da papir odložite pred za to namenjen kontejner (med potočkom in telovadnico). Papir zvežite v snopiče ali dajte v kartonaste škatle in označite razred.

Izven teh terminov lahko papir odpeljete na zbirni center Bukovžlak (po štirinajsti uri in če imate več kot 50 kg), kjer poveste za katero šolo in kateri razred boste oddali papir. Na vhodni kontroli vam bodo izstavili tehtalni list.

Denar od zbranega papirja se nalaga razredu in je namenjen delnemu pokritju stroškov ekskurzij, športnih dni… Trenutna odkupna cena za tono odpadnega papirja je 70 €.

V primeru dežja se zbiranje prestavi na naslednji dan.

                 Prva zbiralna akcija odpadnega papirja bo v torek, 11.10.2016.