Spoštovani starši,

20.9.2016 bomo imeli športni dan, in sicer pohod na Boč in pohod na Lindek in nazaj. Za pohod na Boč bo potreben prevoz do vznožja Boča. Stroški prevoza bodo znašali predvidoma 4 EUR (odvisno od števila prijavljenih). Znesek bo naveden na skupni položnici.

S svojim podpisom potrjujem, da bo moj otrok _________________________, učenec ______ razreda odšel na športni dan (ustrezno obkrožite):

  1. Pohod na Boč (plačilo prevoza)
  2. Pohod na Lindek (brezplačno)                                                                                                                                                                                    Ivan Špeglič

Podpis staršev: ___________________

Prijavnico vrnite najkasneje do 12.9.2016. Če učenec prijavnice ne bo pravočasno oddal, ga bomo razporedili sami.