V letošnjem šolskem letu bomo prevoze izvajali sami, zato so vozni redi spremenjeni. Ker predvidevamo, da se bo število otrok v prvih dneh spreminjalo, starše prosimo, da spremljajo obvestila, morebitne spremembe,  na spletni strani šole.

 

Prvi šolski dan bodo prevozi zjutraj potekali po spodnjem razporedu, prevozi domov pa se bodo začeli eno uro prej, kot je predvideno.

2. septembra bodo prevozi potekali po spodnjem razporedu.

ZJUTRAJ

6.20     Sojek, Podgorje pod Čerinom, Bukovje, Črešnjice, Brdce, Rove (od 5.-9.r)

6.50     Lipa

7.10     Gojka

7.20     Globoče, Rakova Steza, Stražica

7.35     Lindek Grad, Beli Potok

7.55     Podgorje pod Čerinom, Bukovje, Črešnjice (1. -4. r.)

 

PO POUKU

13.00   Sojek, Podgorje pod Čerinom, Bukovje, Črešnjice

13.15   Gojka

13.25   Beli Potok, Lindek Grad

13.45   Rakova Steza, Globoče

14.00   Lipa

14.20   Podgorje pod Čerinom, Bukovje, Črešnjice, Brdce, Rove

* relacija za Črešnjice –Rove IN Lipa, Gojka je lahko samo ena, glede na število otrok

* v zimskih razmerah se lahko čas voženj zamakne oz. podaljša