V skladu z letnim delovnim načrtom šole v mesecu juniju ni popoldanskih govorilnih ur.