Obdelava gradiv je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci usmerjajo svojo radovednost v izdelavo določenega predmeta in ustvarjalno sodelujejo v skupini.

Učenec se bo naučil in spoznal pri tem izbirnem predmetu:

Varstvo pri delu
Industrijski in obrtniški način proizvodnje
Lastnosti lesa
Tehnična dokumentacija za izdelek
Izbira in priprava lesa
Spoznavanje obdelovalnih postopkov pri izdelavi izdelka
Izdelava sestavnih delov izdelka
Montaža in kontrola izdelka
Analiza in izračun cene izdelka
Analiza dela in razstava

Vsebinsko se predmet veže na predmet Tehnika in tehnologija. Programi so prilagojeni otrokovim sposobnostim. Zajemajo poznavanje, analizo in uporabo gradiv, ki jih učenec v predvideni starosti že lahko obdeluje. Osnovno gradivo za izdelavo predmetov je les, ki ga lahko kombiniramo z drugimi: papirna gradiva, usnje, slama, mehka žica, ipd. Pouk poteka v šolski delavnici.

Vsak učenec sam s pomočjo strojev in naprav izdela več uporabnih izdelkov, ki jih lahko odnese domov.