Začetek pouka 10.00.

Malica 10.00 – 10.10.

9. razred:

10. 10 – 11. 45 – Prva pomoč (Srednja zdravstvena šola)

11. 50 – 13. 25 – Delavnica in predstavitev programov strojni tehnik, gimnazija,

gostinsko – turistični tehnik (ŠC Slovenske Konjice)

8. razred:

10. 10. – 11. 45. – Delavnica in predstavitev programov na ŠC Šentjur

11. 50 – 12. 35 – Učno podjetje – Srednja Ekonomska šola Celje

12. 40 – 13. 25 – Lego roboti so prava stvar (ŠC Celje)

7. razred:

10. 10 – 11. 45 – Delavnica in predstavitev programov na Srednji šoli

za hortikulturo in vizualne umetnosti

11. 50 – 12. 35 – Šola za storitvene dejavnosti in logistiko

12. 40 – 13. 25 – Znamenite zgradbe (ŠC Celje)

 

Od 13. 30 do 15. ure bo potekal reden pouk v okviru Dneva odprtih vrat po urniku:

7.r.          1. ura računalništvo,  2. ura nemščina

8.r.         1. ura geografija, 2. ura zgodovina

9.r.         1. ura fizika, 2. ura priprava telovadnice

Od 15. – 16. ure – TRŽNICA POKLICEV v telovadnici za starše in učence od 7. – 9. razreda.