Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2015/16 bo potrebno izvesti naslednje aktivnosti:

  • IZPOLNITI EKOAKCIJSKI NAČRT (ekoakcijski načrt je sestavljen iz najmanj treh projektov, ozaveščevalne in zbiralne akcije in najmanj ene izbirne aktivnosti),
  • Iz navedenih projektov izvesti vsaj tri,
  • Izvesti vsaj eno ozaveščevalno akcijo in eno zbiralno akcijo na nivoju šole,
  • IZPOLNITI POROČILO O EKOAKCIJSKEM NAČRTU,
  • PLAČATI PRISTOJBINO 2015/16.

Naša šola je v svoj ekoakcijski načrt za šol. l. 2015/2016, vključila naslednje projekte:

–         Šolski zeliščni vrt,

–         Zdrav način življenja,

–         Ekokviz,

–         Shema šolskega sadja in zelenjave,

–         Ekobralna značka,

–         Tradicionalni slovenski zajtrk.

Za obvezno zbiralno akcijo smo prijavili zbiranje starega papirja, za obvezno ozaveščevalno akcijo pa zbiranje zamaškov. Z zbranimi zamaški bomo letos pomagali društvu Vesele nogice iz Laškega.

V letošnjem šolskem letu bomo seveda izvajali še preostale projekte in dejavnosti, ki se  bodo dopolnjevali z učnim načrtom. Glavni poudarek pa bo še vedno namenjen vzdrževanju in urejanju neposredne okolice šole ter zdravemu načinu življenja. Naj naštejemo vsaj nekaj načrtovanih dejavnosti:

–           vzdrževanje različnih življenjskih prostorov za spodbujanje biotske raznovrstnosti,

–         zbiranje odpadnih tonerjev in kartuš,

–          zbiranje odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih

baterij,

–          vzdrževali bomo lastni vrt,

–          sledili bomo zdravemu načinu življenja,

–          ločevali bomo odpadke,

–          varčevali bomo z električno energijo in vodo,

–          organizirali čistilne akcije v okolici šole.