Oddelčne skupnosti se preko svojih predstavnikov povezujejo v Skupnost učencev OŠ Frankolovo. Vanjo so vključeni učenci od 2.-9. razreda.

Učenci vsake oddelčne skupnosti v Skupnost učencev izvolijo dva predstavnika. Običajno sta to predsednik in podpredsednik oddelčne skupnosti.

Predstavniki oddelčnih skupnosti v šolskem letu 2016/2017 so:

2.r: Ksaver Jevšenak, Anja Petrej

3.r:

4.r: Urh Senegačnik, Mohor Jevšenak

5.r: Jaka Šešerko, Gal Mirnik

6.r: Elio Štante, Anamarija Žohar

7.r: Vid Skaza, Lorena Rosana Jesenek

8.r: Saša Sitar, Ana Turk

9.r: Kaja Senegačnik, Tamara Pinter

Predstavniki oddelkov se srečujejo na rednih sestankih, na katere so vabljeni preko šolskega radia (praviloma 1 krat mesečno pred poukom (7.30 – 8.15) v šolski knjižnici).

Naloge Skupnosti učencev:

  • zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti v zvezi z življenjem in delom na šoli,
  • spremljanje uresničevanja pravic in dolžnosti učencev ter opozarjanje na morebitne kršitve pravic učencev,
  • sodelovanje na šolskem, medobčinskem, regijskem in državnem otroškem parlamentu,
  • načrtovanje in organizacija skupnih akcij (zbiralne akcije, humanitarne akcije,..)
  • predlaga izboljšave,
  • sodeluje pri izrekanju pohval učencem,
  • opravlja druge naloge, za katere se dogovrijo učenci.

Mantorica Skupnosti učencev je gospa Suzana Šafarič.