Izbira poklica oz. srednje šole je pomembna odločitev vsakega devetošolca.
Ravno zato si devetošolci za to odločitev vzemite dovolj časa in zbirajte čim več informacij, ki vas bodo pripeljale do – za vas  – najboljše odločitve.

Vpis za šolsko leto 2022/2023

Razpis za vpis v srednjo šolo: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Razpis-2022-23/Priloga-I-Razpis-za-vpis-v-programe-nizjega-srednjega-poklicnega-in-srednjega-strokovnega-izobrazevanja-ter-gimnazij.doc

Rokovnik za prijavo kandidatov v 1. letnik in izvedbo vpisa

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Rokovniki/Rokovniki-2022-2023/Rokovnik-za-prijavo-kandidatov-in-izvedbo-vpisa-v-1-letnik-programov-NPI-SPI-SSI-in-GIM-za-solsko-leto-2022-2023.pdf

MOJA IZBIRA

Na spletni strani boste dobili skoraj vse informacije o poklicih in izobraževanju. Podatki so predstavljeni na enostaven in pregleden način, poleg tekstovnih opisov pa je na voljo preko 350 video predstavitev poklicev. Spletno mesto se osvežuje sproti iz baz podatkov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Andragoškega centra Slovenije, Obrtne zbornice in Zavoda RS za izobraževanje. Podatke o šolah pa sproti dopolnjujejo vse srednje šole v Sloveniji:

http://www.mojaizbira.si/

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Spletna stran kjer boste našli Pravilnik o vpisu v srednje šole:  merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa, tabelo za izračun točk, arhiv podatkov o vpisu v srednje šolstvo ter obrazce, ki se uporabljajo ob prijavi:
http://www.mizs.gov.si

SREDNJEŠOLSKI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

http://eportal.mss.edus.si/msswww/programi2013/programi/index.htm

Objava srednješolskih izobraževalnih programov na tej spletni strani obsega sezname, ki vključujejo informacije o sprejetju, začetku izvajanja prenovljenih in izteku nadomeščenih izobraževalnih programov, spremembe ter njihovo vsebino:
a) Splošni del
1. Izobraževalni program
2. Cilji izobraževalnega programa
3. Trajanje izobraževanja
4. Vpisni pogoji
5. Obvezni načini ocenjevanja znanja
6. Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja
7. Nacionalne poklicne kvalifikacije
b) Posebni del
1. Predmetnik
2. Izvedba izobraževalnega programa
3. Znanje izvajalcev
4. Katalogi znanja, učni načrti in izpitni katalogi

CPI – CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE je del Kariernega središča, ki je namenjen mladini in vsem drugim, ki načrtujete svojo izobraževalno ali zaposlitveno kariero in potrebujete za svoje odločanje prave informacije.
http://www.cpi.si/

Mednarodni projekt »Opolnomočenje fantov za izbiro skrbstvenih poklicev (BiC)«
Newsletter_Boys_in_care_05_SLO

JAVNI ŠTIPENDIJSKI RAZVOJNI INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
Vse o štipendijah, kdo je upravičen do določene štipendije, kaj moramo storiti, da za določeno štipendijo kandidiramo.
http://www.jpi-sklad.si/

ZAKON O ŠTIPENDIRANJU
http://www.uradni-list.si/1/content?id=113765

“TO BO MOJ POKLIC” – RTV SLO kratki film o različnih poklicih
http://4d.rtvslo.si/!oddaja/to-bo-moj-poklic-izobrazevalna-serija/28518158

Kam in kako

http://www.ess.gov.si/ncips/cips/kam_in_kako

Vedno pa ste, učenci in starši, dobrodošli na pogovor v svetovalni službi.