»Z začetkom šolskega leta 2014/2015 se bo v zvezi s subvencioniranjem šolske prehrane začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Učenci bodo lahko pridobili subvencijo za šolsko prehrano po enakih merilih (lestvici) kot v prejšnjem šolskem letu, poenostavlja pa se postopek pridobivanja pravice. Staršem ne bo več treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila, saj bo upravičenost izhajala iz uvrstitve v dohodkovni razred, ki bo ugotovljena v veljavni odločbi o otroškem dodatku. Šola bo s pomočjo pristojnega Ministrstva pri Centru za socialno delo sama pridobila informacije o upravičenosti do brezplačne prehrane, zato vam ni potrebno nositi veljavnih odločb o otroškem dodatku.«