Prejeli smo certifikat o uspešnem delovanju v okviru mednarodnega programa Ekošola.

čestitka

priznanje

Čestitke koordinatorici programa Viktoriji Toplak, in vsem mentorjem posameznih aktivnosti.

Priznanje gre seveda vsem delavcem šole za vztrajno spodujanje učencev k zavestnemu delovanju v okolju, za skrb za osveščanje in za sodelovanje v  zbiralnih akcijah, kjer nas vsako leto podprete starši.

Ravnatelj: Peter Žurej