Povezava do kviza o znanju

Povezava do posnetka izdelave jekla

Kovine: http://www.ossmartno-sg.si/tehnika-in-tehnologija-8/

Nacionalno preverjanje znanja

Povzetek snovi pri predmetu Tehnika in tehnologija