Šola ima od torka nov naziv

OSNOVNA ŠOLA ANTONA BEZENŠKA FRANKOLOVO.

Pobuda za preimenovanje je že stara in je bila že nekajkrat omenjena. Letos pa so se zgostile dejavnosti Turistničnega društva Frankolovo ob pomoči Občine Vojnik in Evropske unije z odprtjem učne poti, ki je posvečena Antonu Bezenšku in predstavlja zaključek večletnega projekta, v katerega so pritegnili učence in delavce šole ter Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo in tako uresničili dolgoletno željo glede postavitve spomenika.  Samo pobudo za preimenovanje je ob sodelovanju šole in društev izoblikoval svet Krajevne skupnosti Frankolovo in jo posredoval Občini Vojnik kot ustanoviteljici šole. Po sprejemu pobude na občinskem svetu so pričeli teči postopki za preimenovanje, katerih rezultat je vpis v sodni register, s katerim je šola pridobila pravico, do rabe novega naziva.

V prostorih šole boTuristično-kulturno društvo Globoče-Dedni vrh pripravilo razstavo dostopnih zgodovinskih virov o Antonu Bezenšku. Razstava bo na ogled od 23. maja dalje v stalni vitrini v pritličju šole.

Vljudno vabljeni na prireditve društev v in pri šoli, s katerimi želimo primerno počastiti in ohraniti v spominu našega rojaka še za prihodnje rodove.

Ravnatelj:

Peter Žurej