Čestitke ekokoordinatorici ge. Luciji Bevc in vsem, ki ste prispevali k uspehu projekta in ohranitvi ekozastave.

Ravnatelj: Peter Žurej