Spodbujanje strpnosti in dobre klime v šolskem prostoru ter razvijanje delovnih navad za uspešno učenje in življenje.