ŠOLSKI PREVOZI 2023/24

Vozni red velja od 2. 10. 2023.

ZJUTRAJ (odhod izpred šole)

 • 6. 20 Lindek Grad, Beli Potok*
 • 6. 40 Lipa, Gojka (zunanji prevoznik)
 • 6. 45 Bezenškovo Bukovje, Podgorje pod Čerinom, Črešnjice (starejši učenci, ki pričenjajo s poukom 7.30), Sojek, Kamna Gora
 • 7. 05 Bezenškovo Bukovje, Podgorje pod Čerinom, Črešnjice, Rove, Kuretnica
 • 7. 25  Rakova Steza, Globoče, Ilovca
 • 7. 45 Lindek Grad, Beli Potok*

 

*Dodatna relacija Lindek Grad, Beli Potok je poskusno vpeljana – v kolikor bi bilo na posamezni vožnji (6.20 ali 7.45) manj kot 1/3 vpisanih učencev na tej relaciji, se ena od relacij ukine in ostane samo tista, na kateri je več učencev.

PO POUKU  (odhod izpred šole)

 • 13. 45 Rakova Steza, Ilovca, Globoče
 • 14. 00 Beli Potok, Lindek Grad
 • 13. 55 Bezenškovo Bukovje, Podgorje pod Čerinom, Sojek, Kamna Gora (zunanji prevoznik)  
 • 14. 20 Lipa, Gojka  (zunanji prevoznik)
 • 14. 25 Bezenškovo Bukovje, Črešnjice (starejši učenci), Rove, Kuretnica

 

Učenci počakajo na prevoz v razredih in so pripravljeni na odhod 5 minut prej (v garderobi šole). Učence od 1. do 5. razreda poišče informator. Prevozi (predvsem ure) se tekom leta spreminjajo zaradi prilagajanja urniku in različnim aktivnostim obveznega programa.

 

 

Frankolovo, 29. 9. 2023                                     Ravnateljica, Marjana Šoš