ŠOLSKI  PREVOZI  2022/23

(Vozni red je začasen in velja od 1. 9. 2022 do preklica oziroma objave novega.)

ZJUTRAJ (odhod izpred šole)

  • 6.35 Bezenškovo Bukovje, Podgorje pod Čerinom, Črešnjice (starejši učenci, ki pričenjajo s poukom ob 7.30), Rove, Kuretnica, Rakova Steza
  • 6.55 Lindek Grad, Beli Potok
  • 7.00 Lipa, Gojka (drugi prevoznik)
  • 7.15 Bezenškovo Bukovje, Podgorje pod Čerinom, Črešnjice, Sojek

PO POUKU  (odhod izpred šole)

  • 13.30 Verpete
  • 13.50 Bezenškovo Bukovje, Podgorje pod Čerinom, Rove, Kuretnica, Rakova steza
  • 14.00 Lipa Gojka (drugi prevoznik)
  • 14.10 Lindek Grad, Beli potok
  • 14.30 Bezenškovo Bukovje, Podgorje pod Čerinom, Črešnjice (starejši učenci), Sojek

Učenci počakajo na prevoz v razredih (OPB, varstvo vozačev) in so pripravljeni na odhod 5 minut prej (v garderobi šole).

 Frankolovo, 1. 9. 2022                                              Ravnateljica, Marjana Šoš