ŠOLSKI  PREVOZI  2020/21

Spremenjena organizacija dela v šolah posledično vpliva tudi na organizacijo prevozov učenk/učencev v šolo in iz šole.

Starše prosimo, da naj vaš otrok v šolo pride peš, če je pot varna, ali ga pripeljite v šolo vi, če lahko, namreč s šolskim vozilom naenkrat lahko pripeljemo samo 7 učencev.  V primeru, da prevoza ne potrebujete, to sporočite razredniku.

ZJUTRAJ (odhod izpred šole)

 • 6.30 Bezenškovo Bukovje, Podgorje pod Čerinom, Črešnjice, Sojek
 • 6.50 Lindek Grad, Beli Potok
 • 7.10 Bezenškovo Bukovje, Podgorje pod Čerinom, Rove, Kuretnica, Rakova Steza
 • 7.35 Lipa, Gojka
 • 7.50 Beli Potok (pri mostu, samo za učence, ki vstopajo na tem postajališču)

PO POUKU  (odhod izpred šole)

 • 13.10* Lipa, Gojka
 • 13.25 * Beli Potok, Bezenškovo Bukovje, Podgorje pod Čerinom
 • 13.50 Bezenškovo Bukovje, Podgorje pod Čerinom, Rove, Kuretnica, Rakova Steza
 • 14.05 Bezenškovo Bukovje, Podgorje pod Čerinom, Črešnjice, Sojek
 • 14.25 Lindek Grad, Beli Potok
 • 14.45 Lipa, Gojka

*Na to vožnjo morajo učenci, ki končajo z obveznim delom pouka.

Frankolovo, 18. 2. 2021                                           Marjana Šoš, ravnateljica